1. เข้าลิงค์ที่บริษัทดำเนินการส่งให้ จะพบกับหน้าจอดังภาพ

 

 

หากมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ADD Line ID : 0824664598  ครับ